Poema

Držiš svoju šaku stisnutom.
Otvori svoje šake i vidjet ćeš cijelo nebo u svojim rukama.

Što više tražiš, što više žudiš za nečime,
to dalje odlazi.
A trenutak kada to pustiš i samo se odmaraš u Jastvu,
uvidjet ćeš kako sve te stvari dolaze, mnogobrojno.

Što vidimo u svijetu danas?
Svatko se kreće ka radosti, no ljudi nisu radosni.
Nesretni su, jer se ljepe za objekte čula
a ne za izvor radosti.

Sve za čime žudiš, sve za što se držiš,
dođe ti kako god.
Ali moraš pustiti.

Ljubav je fenomen potpunog otpuštanja.

Sri Sri Ravi Shankar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *