Kineska Numerologija

Kineska numerologija je vrlo logična i zato interesantna, tu svaki broj označava grupu imenica, glagola prideva. Svaki broj kada se izgovori označava više pojmova, oni nemaju posebne reči samo za […]