Izračunajte svoje numerološke cikluse

Izračunajte svoj numerološki KOD i naučite kako da računate svoje numerološke cikluse. Oni će vam pomoći da predvidite osnovne karakateristike i dešavanja u vašoj numerološkoj godini ili mesecu.

Jednostavna numerologija E-book
Jednostavna numerologija E-book